Deep Dark Fears - Nỗi sợ hãi sâu trong đêm tối (Part 3)

Mời các bạn xem tiếp phần 3 của bộ truyện tranh Deep Dark Fears, một bộ truyện tranh rất độc đáo và có phần rùng rợn của họa sĩ Fran Krause

Deep Dark Fears là một bộ truyện tranh rất độc đáo và có phần rùng rợn của họa sĩ Fran Krause, đã được xuất bản thành sách ở nước ngoài. Họa sĩ Fran Krause ban đầu vẽ truyện phần lớn dựa trên ý tưởng của mình, nhưng sau này ông còn thu thập thêm rất nhiều ý tưởng từ bạn đọc khiến nội dung truyện ngày càng phong phú. Bộ truyện này nói về những nỗi sợ hãi gần như rất phi lý và có thể không bao giờ xảy ra được, nhưng nó vẫn tồn tại thẳm sâu trong tâm trí của con người.

Chúng ta cùng xem liệu trong tâm trí của mình có đang tồn tại những nỗi sợ hãi này hay không nhé.


Deep Dark Fears - Nỗi sợ hãi sâu trong đêm tối (Part 3)


Deep Dark Fears - Nỗi sợ hãi sâu trong đêm tối (Part 3)


Deep Dark Fears - Nỗi sợ hãi sâu trong đêm tối (Part 3)


Deep Dark Fears - Nỗi sợ hãi sâu trong đêm tối (Part 3)


Deep Dark Fears - Nỗi sợ hãi sâu trong đêm tối (Part 3)Deep Dark Fears - Nỗi sợ hãi sâu trong đêm tối (Part 3)


Deep Dark Fears - Nỗi sợ hãi sâu trong đêm tối (Part 3)


Deep Dark Fears - Nỗi sợ hãi sâu trong đêm tối (Part 3)


Deep Dark Fears - Nỗi sợ hãi sâu trong đêm tối (Part 3)


Deep Dark Fears - Nỗi sợ hãi sâu trong đêm tối (Part 3)


Deep Dark Fears - Nỗi sợ hãi sâu trong đêm tối (Part 3)


Deep Dark Fears - Nỗi sợ hãi sâu trong đêm tối (Part 3)


Deep Dark Fears - Nỗi sợ hãi sâu trong đêm tối (Part 3)


Deep Dark Fears - Nỗi sợ hãi sâu trong đêm tối (Part 3)


Deep Dark Fears - Nỗi sợ hãi sâu trong đêm tối (Part 3)Deep Dark Fears - Nỗi sợ hãi sâu trong đêm tối (Part 3)


Deep Dark Fears - Nỗi sợ hãi sâu trong đêm tối (Part 3)


Deep Dark Fears - Nỗi sợ hãi sâu trong đêm tối (Part 3)


Deep Dark Fears - Nỗi sợ hãi sâu trong đêm tối (Part 3)


Deep Dark Fears - Nỗi sợ hãi sâu trong đêm tối (Part 3)


Deep Dark Fears - Nỗi sợ hãi sâu trong đêm tối (Part 3)


Deep Dark Fears - Nỗi sợ hãi sâu trong đêm tối (Part 3)


Deep Dark Fears - Nỗi sợ hãi sâu trong đêm tối (Part 3)


Deep Dark Fears - Nỗi sợ hãi sâu trong đêm tối (Part 3)


Deep Dark Fears - Nỗi sợ hãi sâu trong đêm tối (Part 3)Deep Dark Fears - Nỗi sợ hãi sâu trong đêm tối (Part 3)


Deep Dark Fears - Nỗi sợ hãi sâu trong đêm tối (Part 3)


Deep Dark Fears - Nỗi sợ hãi sâu trong đêm tối (Part 3)

Deep Dark Fears - Nỗi sợ hãi sâu trong đêm tối (Part 3)Deep Dark Fears - Nỗi sợ hãi sâu trong đêm tối (Part 3)


Deep Dark Fears - Nỗi sợ hãi sâu trong đêm tối (Part 3)

Xem lại phần 1phần 2 nhé
Nguồn: http://deep-dark-fears.tumblr.com/

Dịch + chỉnh sửa: Nhật - Ohay TV