Đến Trấn Thành cũng phải Cười banh họng với anh em chú bác Lệ Rơi

Một video vừa hài hước vừa cảm động thuộc gameshow Cười Xuyên Việt của đài truyền hình Vĩnh Long. Đến Trấn Thành cũng phải cười "banh họng" với phần thi này.

Video bị lỗi, chúng tôi sẽ sớm khắc phục!

Một video vừa hài hước vừa cảm động thuộc gameshow Cười Xuyên Việt của đài truyền hình Vĩnh Long. Đến Trấn Thành cũng phải cười "banh họng" với phần thi này.

ảnh cười xuyên việt,trấn thành,mạc văn khoa,video hài hước

Đây là phần dự thi của thí sinh Mạc Văn Khoa con ông Mạc Văn Khải, mẹ là Nguyễn Thi Vải ;))