'Đi tìm hạnh phúc' - Xem và suy ngẫm

Mỗi người có một quan niệm khác nhau về hạnh phúc. Và ngày ngày chúng ta vẫn đang làm đủ mọi việc để kiếm tìm nó mà không nhận ra rằng đôi lúc hạnh phúc luôn đến rất bất ngờ.

Hãy cùng xem truyện tranh minh họa dưới đây, để có thêm một cái nhìn mới về việc tìm kiếm hạnh phúc nhé!

,suy ngẫm,hạnh phúc

,suy ngẫm,hạnh phúc

,suy ngẫm,hạnh phúc

,suy ngẫm,hạnh phúc

,suy ngẫm,hạnh phúc

,suy ngẫm,hạnh phúc

                                                                                                        Nguồn: zenpencils.com

  • Bài liên quan: suy ngẫm, hạnh phúc,