Điềm báo chiêm bao (phần 16)

Giải mã các giấc mơ có liên quan đến chữ Ơ

Chiêm bao thấy mình ở đậu nhà mớicất là điềm rất tốt, có lợi lộc. 

Thấy đang ở lại dọn ra khỏi nhà là có tin may mắn về gia đình bên vợ nếu ngườinằm chiêm bao là đàn ông. Tin may mắn về gia đình bên chồng nếu người nằmchiêm bao là đàn bà. 

https://maudon.com