Điềm báo chiêm bao (phần 6)

Giải mã các giấc mơ có liên quan đến chữ E

Éc

Chiêm bao nghe tiếng éc éc là điềm gỡ, có tangkhó trong nhà.

Ẹc

Chiêm bao nghe tiếng ẹc ẹc là có của bất ngờ,nhưng đến chậm.

Én

Chiêm bao thấy én liệng khắp trời là hạnh phúcgần bên. 

Thấy én đậu trên cành hay trên dây điện là mọi việc toan tính sẽ đạt thành. 

Thấy én sa trước mặt là có người đến nhà cầu hôn. 

Thấy én ngậm đuôi với nhau là có người giúp đỡ cho mình về mọi mặt, công việchạnh thông.

https://maudon.com