Điềm báo chiêm bao (phần 7)

Giải mã các giấc mơ có liên quan đến chữ Ê

Ếch

Chiêmbao thấy trời mưa ếch nhảy đầy sân là có tai tiếng đang vướng víu vào mình. 

Thấy ếch ngồi dưới ao, là có kẻ phao vu. 

Thấy bắt được ếch lá thoát được một tai nạn. 

Thấy ăn thịt ếch là kẻ mưu hại mình bị lộ tẩy. 

Nghe tiếng ếch kêu là có kẻ nói xấu mình. 

https://maudon.com