An Mộc
1 tuần trước

Điển cố hay_Củi đậu nấu đậu

Điển cố hay_Củi đậu nấu đậu

Điển cố liên quan đến con trai của Tào Tháo.

Củi đậu nấu đậu hàm ý chỉ cảnh anh em nồi da nấu thịt.

Truyện kể rằng:

Tào Thực, con trai thứ của Tào Tháo, là một người rất thông minh. Khi Tào Phi - con trai cả của Tào Tháo - lên ngôi, vì sợ Tào Thực oán hận làm phản nên bắt Tào Thực sau bảy bước đi phải làm xong một bài thơ, nếu làm không được sẽ bị chém. Tào Thực vâng lời, đọc bài thơ sau đây:

Chử đậu nhiên đậu cơ
Đậu tại phủ trung khấp
Bản tự đồng căn sinh
Tương tiễn hà thái cấp?

Phan Kế Bính dịch:

Cẳng đậu đun hạt đậu
Hạt đậu khóc hu hu
Cùng sinh từ một gốc
Thui nhau nỡ thế ru?

Bản dịch khác:

Nấu đậu bằng cây đậu
Hạt đậu trong nồi khóc:
Vốn một gốc sinh ra
Sao đốt nhau quá gấp?

Sau này, người đời gọi bài thơ này là Thất bộ thi (thơ bảy bước).

(Sưu tầm)

Chủ đề chính: #củi_đậu_nấu_đậu

Bình luận về bài viết này
0 bình luận
Sắp xếp theo:

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn