Diện mạo các nhân vật hoạt hình nổi tiếng trước khi uống cà phê sáng sẽ thế nào?

Diện mạo của chúng ta lúc mới thức dậy khủng khiếp thế nào thì các nhân vật hoạt hình nổi tiếng trước khi uống cà phê sáng cũng vậy. Họa sĩ Samuel Milham đã minh họa sống động để chúng ta thấy được điều đó.

#1 Spongebob

#1 Spongebob,ảnh hài,ảnh chế,ảnh troll,diện mạo nhân vật hoạt hình trước khi uống cà phê sáng,Họa sĩ Samuel Milham

#2 Hello Kitty

#2 Hello Kitty,ảnh hài,ảnh chế,ảnh troll,diện mạo nhân vật hoạt hình trước khi uống cà phê sáng,Họa sĩ Samuel Milham

#3 Pikachu

#3 Pikachu,ảnh hài,ảnh chế,ảnh troll,diện mạo nhân vật hoạt hình trước khi uống cà phê sáng,Họa sĩ Samuel Milham

#4 Yoda

#4 Yoda,ảnh hài,ảnh chế,ảnh troll,diện mạo nhân vật hoạt hình trước khi uống cà phê sáng,Họa sĩ Samuel Milham

#5 Teletubbies

#5 Teletubbies,ảnh hài,ảnh chế,ảnh troll,diện mạo nhân vật hoạt hình trước khi uống cà phê sáng,Họa sĩ Samuel Milham

#6 Tweetie Bird

#6 Tweetie Bird,ảnh hài,ảnh chế,ảnh troll,diện mạo nhân vật hoạt hình trước khi uống cà phê sáng,Họa sĩ Samuel Milham

#7 Bb-8

#7 Bb-8,ảnh hài,ảnh chế,ảnh troll,diện mạo nhân vật hoạt hình trước khi uống cà phê sáng,Họa sĩ Samuel Milham

#8 Bart

#8 Bart,ảnh hài,ảnh chế,ảnh troll,diện mạo nhân vật hoạt hình trước khi uống cà phê sáng,Họa sĩ Samuel Milham

#9 Jake

#9 Jake,ảnh hài,ảnh chế,ảnh troll,diện mạo nhân vật hoạt hình trước khi uống cà phê sáng,Họa sĩ Samuel Milham

#10 Kermit

#10 Kermit,ảnh hài,ảnh chế,ảnh troll,diện mạo nhân vật hoạt hình trước khi uống cà phê sáng,Họa sĩ Samuel Milham

Vẫn Còn, Click để xem tiếp