Diện mạo các nhân vật hoạt hình nổi tiếng trước khi uống cà phê sáng sẽ thế nào?

Diện mạo của chúng ta lúc mới thức dậy khủng khiếp thế nào thì các nhân vật hoạt hình nổi tiếng trước khi uống cà phê sáng cũng vậy. Họa sĩ Samuel Milham đã minh họa sống động để chúng ta thấy được điều đó.

#11 The Mask

#11 The Mask,ảnh hài,ảnh chế,ảnh troll,diện mạo nhân vật hoạt hình trước khi uống cà phê sáng,Họa sĩ Samuel Milham

#12 Beavis

#12 Beavis,ảnh hài,ảnh chế,ảnh troll,diện mạo nhân vật hoạt hình trước khi uống cà phê sáng,Họa sĩ Samuel Milham

#13 Toy Story

#13 Toy Story,ảnh hài,ảnh chế,ảnh troll,diện mạo nhân vật hoạt hình trước khi uống cà phê sáng,Họa sĩ Samuel Milham

#14 Mr. Potato

#14 Mr. Potato,ảnh hài,ảnh chế,ảnh troll,diện mạo nhân vật hoạt hình trước khi uống cà phê sáng,Họa sĩ Samuel Milham

#15 Ernie

#15 Ernie,ảnh hài,ảnh chế,ảnh troll,diện mạo nhân vật hoạt hình trước khi uống cà phê sáng,Họa sĩ Samuel Milham

#16 Samuel L. Jackson

#16 Samuel L. Jackson,ảnh hài,ảnh chế,ảnh troll,diện mạo nhân vật hoạt hình trước khi uống cà phê sáng,Họa sĩ Samuel Milham

#17 Dave Grohl

#17 Dave Grohl,ảnh hài,ảnh chế,ảnh troll,diện mạo nhân vật hoạt hình trước khi uống cà phê sáng,Họa sĩ Samuel Milham

#18 Homer

#18 Homer,ảnh hài,ảnh chế,ảnh troll,diện mạo nhân vật hoạt hình trước khi uống cà phê sáng,Họa sĩ Samuel Milham

#19 Bugs Bunny

#19 Bugs Bunny,ảnh hài,ảnh chế,ảnh troll,diện mạo nhân vật hoạt hình trước khi uống cà phê sáng,Họa sĩ Samuel Milham

#20 Yzma

#20 Yzma ,ảnh hài,ảnh chế,ảnh troll,diện mạo nhân vật hoạt hình trước khi uống cà phê sáng,Họa sĩ Samuel Milham

Vẫn Còn, Click để xem tiếp