Jethro Van Học - Hiểu - Biết - Chia sẻ: ”Content Markeing - Digital Marketing - Search Engine Optimization(SEO)”
Digital Marketing tại TP.Hồ Chí Minh

Điền thông tin doanh nghiệp trên google business

Đăng 1 tuần trước
Điền thông tin doanh nghiệp trên google business

Để điền thông tin doanh nghiệp của bạn trên Google My Business, làm theo các bước sau

 1. Đăng nhập vào tài khoản Google My Business của bạn.
 2. Sau khi đăng nhập thành công, bạn sẽ được đưa đến trang Quản lý vị trí. Nếu bạn chưa có doanh nghiệp nào được liên kết với tài khoản của bạn, bạn sẽ được yêu cầu thêm doanh nghiệp mới.
 3. Trên trang Quản lý vị trí, bạn sẽ thấy các trường thông tin để điền thông tin doanh nghiệp của bạn. Các trường thông tin thường bao gồm:Tên doanh nghiệp: Nhập tên chính xác của doanh nghiệp của bạn.Địa chỉ: Nhập địa chỉ đầy đủ của doanh nghiệp, bao gồm số nhà, tên đường, thành phố, tỉnh/thành phố và mã bưu điện.Số điện thoại: Nhập số điện thoại liên hệ của doanh nghiệp.Trang web: Nếu doanh nghiệp của bạn có trang web, nhập địa chỉ trang web của nó.Lĩnh vực hoạt động: Chọn lĩnh vực hoạt động chính của doanh nghiệp từ danh sách được cung cấp.Giờ làm việc: Nhập giờ làm việc của doanh nghiệp, bao gồm các ngày trong tuần và giờ mở cửa và đóng cửa.
 4. Tên doanh nghiệp: Nhập tên chính xác của doanh nghiệp của bạn.
 5. Địa chỉ: Nhập địa chỉ đầy đủ của doanh nghiệp, bao gồm số nhà, tên đường, thành phố, tỉnh/thành phố và mã bưu điện.
 6. Số điện thoại: Nhập số điện thoại liên hệ của doanh nghiệp.
 7. Trang web: Nếu doanh nghiệp của bạn có trang web, nhập địa chỉ trang web của nó.
 8. Lĩnh vực hoạt động: Chọn lĩnh vực hoạt động chính của doanh nghiệp từ danh sách được cung cấp.
 9. Giờ làm việc: Nhập giờ làm việc của doanh nghiệp, bao gồm các ngày trong tuần và giờ mở cửa và đóng cửa.
 10. Ngoài các trường thông tin cơ bản, bạn cũng có thể thêm các thông tin bổ sung như phạm vi dịch vụ, phương thức thanh toán, câu chuyện về doanh nghiệp và hình ảnh/video.
 11. Khi bạn đã điền đầy đủ thông tin, hãy kiểm tra lại để đảm bảo rằng tất cả thông tin là chính xác và hoàn chỉnh.
 12. Nhấp vào nút "Lưu" hoặc "Gửi" để lưu thông tin và cập nhật trên Google My Business.

Sau khi bạn đã điền thông tin doanh nghiệp và lưu lại, thông tin sẽ được hiển thị trên trang thông tin doanh nghiệp của bạn trên Google và Google Maps. Hãy đảm bảo rằng thông tin của bạn là chính xác và được cập nhật thường xuyên để khách hàng có thể tìm thấy và liên hệ với doanh nghiệp của bạn một cách dễ dàng.

Chủ đề chính: #seo

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn