Điều chỉnh kỳ vọng trong cuộc sống

Trong bài viết này đưa bạn hai yếu tố cần thiết để bắt đầu một công việc, và có thể là một mong muốn nhỏ như rèn luyện sức khỏe, hay một thói quen như thức dậy sớm.

Trong bài viết này đưa bạn hai yếu tố cần thiết để bắt đầu một công việc, và có thể là một mong muốn nhỏ như rèn luyện sức khỏe, hay một thói quen như thức dậy sớm. Nhưng ý nghĩ của tôi bắt đầu bài viết này là để tăng sức mạnh cái tôi bản thân (không phải thói tự phụ tiêu cực).

ảnh kỳ vọng,điều chỉnh kỳ vọng

Nhìn vào kỳ vọng của bản thân và của những người khác, về cuộc sống, con người, mối quan hệ, sự bình đẳng, công việc,… điều chỉnh kỳ vọng sao cho bạn có một sự hình dung chính xác rõ ràng, nó là gì, nó diễn ra như thế nào, mọi thứ cần hợp lý. Cũng như hình dung về bản thân… Ngược lại việc quá kỳ vọng sẽ đem đến cho chúng ta sự thất vọng thậm chí là một cú sốc, đó là sự nhìn nhận.Thêm vào đó, chúng ta sẽ chỉ cố gắng để hướng đến một sự ảo tưởng trong tâm trí.

Một cách tiếp cận hiệu quả cho kỳ vọng của chúng ta là bắt đầu bằng việc hình dung (sơ đồ tư duy cho kỳ vọng đó) mà cho phép chúng ta đi đúng hướng và cuối cùng trải nghiệm điều ta mong muốn.

Đó là cách để chúng ta học tập và phát triển tốt hơn cũng như là sức mạnh cái tôi của bản thân . Sau cùng nó cho chúng ta khả năng điều chỉnh suy nghĩ và cảm xúc đối với mọi thứ, những kết quả đến với bạn, thắng không kiêu bại không nản.