Điều gì đang xảy ra trên hành tinh của chúng ta mỗi ngày?

Bạn có biết mỗi ngày có khoảng 365.000 đứa trẻ được sinh ra, gần 154.000 người chết, hơn 3 tỉ bài được đăng trên Facebook,... Và còn nhiều điều bất ngờ khác vẫn đang xảy ra trên hành tinh của chúng ta mỗi ngày.

1. Trung bình mỗi ngày có 365.000 đứa trẻ được sinh ra trên khắp thế giới

1. Trung bình mỗi ngày có 365.000 đứa trẻ được sinh ra trên khắp thế giới ,những điều thú vị trong cuộc sống,trái đất,fun fact

2. Theo đó, hàng ngày xấp xỉ 18 triệu người sẽ đón sinh nhật

2. Theo đó, hàng ngày xấp xỉ 18 triệu người sẽ đón sinh nhật ,những điều thú vị trong cuộc sống,trái đất,fun fact

3. Gần 154.000 người chết mỗi ngày, trong đó có khoảng 552 người chết vì ma túy

3. Gần 154.000 người chết mỗi ngày, trong đó có khoảng 552 người chết vì ma túy,những điều thú vị trong cuộc sống,trái đất,fun fact

4. Một cây xanh sẽ cung cấp đủ ôxi cho hai sinh vật sống

4. Một cây xanh sẽ cung cấp đủ ôxi cho hai sinh vật sống ,những điều thú vị trong cuộc sống,trái đất,fun fact

5. Sẽ có 8 triệu lượt sét đánh xuống trên toàn thế giới

5. Sẽ có 8 triệu lượt sét đánh xuống trên toàn thế giới ,những điều thú vị trong cuộc sống,trái đất,fun fact

6. Khoảng 140.000 chiếc xe hơi mới sẽ được hoàn thành

6. Khoảng 140.000 chiếc xe hơi mới sẽ được hoàn thành ,những điều thú vị trong cuộc sống,trái đất,fun fact

7. Ở Trung Quốc, 510 tấn gạo sẽ được thu hoạch

7. Ở Trung Quốc, 510 tấn gạo sẽ được thu hoạch ,những điều thú vị trong cuộc sống,trái đất,fun fact

8. 190 triệu quả trứng sẽ được đẻ bởi tất cả số gà trên trái đất

8. 190 triệu quả trứng sẽ được đẻ bởi tất cả số gà trên trái đất ,những điều thú vị trong cuộc sống,trái đất,fun fact

9. Hàng ngày hơn 6 triệu chiếc bánh mì kẹp của Mc.Donald được tiêu thụ trên toàn thế giới

9. Hàng ngày hơn 6 triệu chiếc bánh mì kẹp của Mc.Donald được tiêu thụ trên toàn thế giới ,những điều thú vị trong cuộc sống,trái đất,fun fact

10. 67.000 cây xanh bị chặt xuống mỗi ngày để phục vụ cho nền công nghiệp sản xuất giấy

10. 67.000 cây xanh bị chặt xuống mỗi ngày để phục vụ cho nền công nghiệp sản xuất giấy ,những điều thú vị trong cuộc sống,trái đất,fun fact

Vẫn Còn, Click để xem tiếp