Điều tồi tệ nhất mà bạn từng làm?

Bạn đã từng làm điều gì tồi tệ nhất? Liệu đó có phải là làm ai đấy tổn thương hay làm một điều trái lương tâm. Dù là gì thì nếu có, bạn hãy cho mình biết sau khi xem clip sau nhé!