faonline

Định nghĩa sổ cái và cách làm chi tiết

Đăng 4 ngày trước
Định nghĩa sổ cái và cách làm chi tiết

Sổ cái là gì? Đây là thuật ngữ rất thông dụng đối với những người làm kế toán. Tuy nhiên vẫn còn nhiều người chưa hiểu sâu về thuật ngữ này

Sổ cái hay còn gọi là sổ kế toán tổng hợp, dùng để tổng hợp những nghiệp vụ tài chính phát sinh dựa trên tài khoản kế toán. Đây có thể là tài sản, doanh thu, vốn chủ đầu tư, chi phí sản xuất...

Với mỗi tài khoản sẽ được mở một hoặc nhiều trang trong sổ cái nhằm mục đích ghi chép thông tin theo niên độ tháng/năm/quý.

Tóm lại, sổ cái là sổ kế toán tổng hợp, được dùng để ghi chép mọi thông tin giao dịch của doanh nghiệp trên từng tài khoản. Những số liệu trong sổ cái sẽ được người phụ trách tổng hợp lại, đến cuối mỗi kỳ sẽ khóa lại. Thông qua đó, doanh nghiệp sẽ phản ánh được tình hình kinh doanh, tài sản đang có. Đồng thời, có thể dùng số liệu này để kiểm tra sự chênh lệch và nắm được tình hình tổng quát nhất.

Chi tiết: faonline.vn/tin-chi-tiet/40190/So-cai-la-gi-Huong-dan-cach-ghi-so-cai-chi-tiet.aspx Nguồn: Công ty phần mềm FAST

#faonline #CÔNGTYPHẦNMỀMFAST #sổcái

Sổ cái là gì?

https://www.cakeresume.com/me/faonline

https://www.speedrun.com/user/faonline

https://www.stageit.com/faonline

https://www.teachertube.com/user/channel/faonline

https://www.wishlistr.com/profile/faonline

https://writeablog.net/faonline/cong-ty-phan-mem-fast-38r4

https://www.divephotoguide.com/user/faonline/

https://app.glosbe.com/profile/6934707773712108787

https://www.codingame.com/profile/ecc411e80069b444f69f602ae0b197508205194

https://www.codechef.com/users/faonline

https://www.sqworl.com/w5dfis

https://www.sqworl.com/u.php?user=821132

https://www.tripline.net/faonline/

http://molbiol.ru/forums/index.php?showuser=1225231

https://velog.io/@faonline

Chủ đề chính: #sổ_cái

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn