faonline

Định nghĩa về báo cáo tài chính là gì? Các loại loại báo cáo tài chính hiện nay?  

Đăng 4 ngày trước
Định nghĩa về báo cáo tài chính là gì? Các loại loại báo cáo tài chính hiện nay?   

Mỗi năm, các doanh nghiệp đều phải nộp báo cáo tài chính cho cơ quan có thẩm quyền trước thời hạn quy định. Vậy báo cáo tài chính là gì? Có những loại báo cáo nào thường gặp nhất hiện nay?

Báo cáo tình hình tài chính là gì? Theo quy định tại Khoản 1, Điều 3, Luật Kế toán số 88/2015/QH13: “Báo cáo tài chính (BCTC) là tổng hợp những báo cáo về hệ thống thông tin kinh tế, tình hình tài chính kinh doanh của doanh nghiệp, được trình bày theo mẫu biểu quy định tại chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán”.

Nói cách khác, BCTC là công cụ để trình bày khả năng sinh lợi và thực trạng tài chính của doanh nghiệp cho những người quan tâm. Theo pháp luật, tất cả các doanh nghiệp trực thuộc ngành, thành phần kinh tế đều phải lập BCTC năm. Đối với các công ty (tổng công ty) có đơn vị trực thuộc, ngoài BCTC năm thì họ còn phải BCTC tổng hợp vào cuối kỳ kế toán năm, dựa trên BCTC của đơn vị trực thuộc.

Ngoài ra, các doanh nghiệp trực thuộc Nhà nước và doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán thì ngoài việc làm BCTC năm thì phải lập BCTC giữa niên độ (báo cáo quý - trừ quý IV).

Chi tiết: https://faonline.vn/tin-chi-tiet/40192/Bao-cao-tai-chinh-la-gi-4-loai-bao-cao-thuong-gap-nhat.aspx

Nguồn: Công ty phần mềm FAST

#faonline #CÔNGTYPHẦNMỀMFAST #báocáotàichính

Báo cáo tài chính là gì

https://onlyfans.com/faonline

https://www.threadless.com/@faonline

https://genius.com/faonline

https://pastebin.com/u/faonline

https://speakerdeck.com/faonline

https://www.credly.com/users/faonline/

https://qiita.com/faonline

https://hackerone.com/faonline

https://www.skillshare.com/profile/Online-Fa/98840704

http://faonline.idea.informer.com/

https://band.us/band/87744513/intro

https://comicvine.gamespot.com/profile/faonline/

https://www.ulule.com/users/4475178/settings/

https://osf.io/43kt9/

https://www.instapaper.com/p/faonline

Chủ đề chính: #báo_cáo_tài_chính_là_gì

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn