Đọ chiều cao người Việt với các nước

Chiều cao trung bình của người Việt Nam là 1,64 m ở nam và 1,53 m ở nữ, thấp hơn so với nhiều nước. Cứ 10 năm, chiều cao người Việt chỉ tăng thêm 1 cm.

Chiều cao trung bình của người Việt Nam là 1,64 m ở nam và 1,53 m ở nữ, thấp hơn so với nhiều nước. Cứ 10 năm, chiều cao người Việt chỉ tăng thêm 1 cm.

Đọ chiều cao người Việt với các nước

Đồ họa: Việt Chung

  • Bài liên quan: Cao, Thấp, Mỹ, Lùn,