Đồ lót nữ đã biến đổi thế nào qua 100 năm?

Cùng với sự phát triển của xã hội, nội y cũng có lịch sử phát triển của riêng mình. Cùng Ohay TV xem 100 năm đồ lót đã biến đổi như thế nào nhé!

Năm 1900

Năm 1900,lịch sử phát triển đồ lót,nội y

Năm 1910

Năm 1910,lịch sử phát triển đồ lót,nội y

Năm 1920

Năm 1920,lịch sử phát triển đồ lót,nội y

Năm 1930

Năm 1930,lịch sử phát triển đồ lót,nội y

,lịch sử phát triển đồ lót,nội y

Năm 1940

Năm 1940,lịch sử phát triển đồ lót,nội y

,lịch sử phát triển đồ lót,nội y

Năm 1950

Năm 1950,lịch sử phát triển đồ lót,nội y

Năm 1960

Năm 1960,lịch sử phát triển đồ lót,nội y

Năm 1970

Năm 1970,lịch sử phát triển đồ lót,nội y

Vẫn Còn, Click để xem tiếp