Đừng để mất đi một người bạn...

Cuộc sống là không ngừng mất đi. Ta phải trân trọng những gì mình đang có, đặc biệt là những người bạn gắn bó quanh ta

Cuộc sống là không ngừng mất đi. Ta phải trân trọng những gì mình đang có, đặc biệt là những người bạn gắn bó quanh ta.

Bạn thân, ai cũng có,cũng cần

Cảm giác mất đi một đứa bạn...

ảnh bạn thân

 Mất đi một phần của mình

ảnh bạn thân

Tớ còn nhớ :)

ảnh bạn thân

Mọi thứ trở thành ''đã từng ''

ảnh bạn thân

Mọi thói quen dần phải thay đổi

ảnh bạn thân

Giờ bức ảnh của cậu đâu còn tôi nữa

ảnh bạn thân

:)ảnh bạn thân

Chỉ có thể đứng từ xa dõi theo

ảnh bạn thân

Thân thuộc giờ thành xa lạ thật !

ảnh bạn thân

Hãy cố gắng giữ lấy những gì mình đang có nhé !

Đứa điên suốt ngày than vãn bên tai mình thật ra quan trọng lắm đấy ^^ Hãy trân trọng lấy nhau vì

Cuộc đời là không ngừng mất đi 

  • Bài liên quan: bạn thân,