Đuổi hình bắt chữ - Phần 2

Sau Phần 1, tác giả tiếp tục sưu tầm những 'Đuổi hình bắt chữ' hài hước và thú vị phục vụ các bạn.

Các bạn cố gắng liên tưởng để bắt được chữ nhé!

,

Ba que xỏ lá

,

Trứng khôn hơn vịt

,

Hoa thơm bướm lượn

,

Bướm đêm

,

Lấy thịt đè người

,

Ăn miếng trả miếng

,

Nước chảy đá mòn

,

Múa gậy trong bị

,

Bầu ơi thương lấy bí cùng!

,

Cả vú lấp miệng em