Đường biên giới của các quốc gia trông như thế nào?

Thay vì những hàng rào kiên cố bằng bê tông, cốt thép, ranh giới giữa các quốc gia nhiều khi là một con đường, dòng sông hay chỉ đơn thuần là vạch kẻ

Đường biên giới Trung Quốc - Việt Nam

Đường biên giới Trung Quốc - Việt Nam,biên giới quốc gia

Đường biên giới Tây Ban Nha - Bồ Đào Nha

Đường biên giới Tây Ban Nha - Bồ Đào Nha,biên giới quốc gia

Đường biên giới Triều Tiên - Hàn Quốc

Đường biên giới Triều Tiên - Hàn Quốc,biên giới quốc gia

Đường biên giới Mỹ - Canada

Đường biên giới Mỹ - Canada,biên giới quốc gia

Đường biên giới Ba Lan - Ukraina

Đường biên giới Ba Lan - Ukraina,biên giới quốc gia

Đường biên giới Mexico - Mỹ

Đường biên giới Mexico - Mỹ,biên giới quốc gia

Đường biên giới Mexico - Mỹ

Đường biên giới Mexico - Mỹ,biên giới quốc gia

Vẫn Còn, Click để xem tiếp
  • Bài liên quan: biên giới quốc gia,