An Mộc
Teacher, Student, Aunt, Daughter tại Tp HCM, Hà Nội, Đà Nẵng

ESG là gì?

Đăng 6 ngày trước
ESG là gì?

ESG là viết tắt của Environmental, Social, and Governance

Tiêu chí về môi trường, xã hội và quản trị (Environmental, Social, and Governance - ESG) là một tập hợp các tiêu chuẩn cho hoạt động của công ty mà các nhà đầu tư có ý thức về mặt xã hội sử dụng để sàng lọc các mối đầu tư tiềm năng. Tiêu chí môi trường (E) xem xét cách một công ty hoạt động như một người quản lý của mẹ tự nhiên. Tiêu chí xã hội (S) kiểm tra cách công ty đó quản lý mối quan hệ với nhân viên, nhà cung cấp, khách hàng và cộng đồng nơi các nhà cung cấp hoạt động. Quản trị (G) liên quan đến lãnh đạo của công ty, trả lương cho giám đốc điều hành, kiểm toán, kiểm soát nội bộ và quyền cổ đông.

Các điểm cần nhớ

  • Các tiêu chí về môi trường, xã hội và quản trị (ESG) là một cách ngày càng phổ biến để các nhà đầu tư đánh giá các công ty mà họ có thể muốn đầu tư.
  • Nhiều quỹ tương hỗ, công ty môi giới và cố vấn robot hiện cung cấp các sản phẩm sử dụng tiêu chí ESG.
  • Tiêu chí ESG cũng có thể giúp các nhà đầu tư tránh các công ty có thể gây ra rủi ro tài chính lớn hơn do các hoạt động môi trường hoặc các hoạt động khác của họ.

Nguồn: Investopedia

Chủ đề chính: #esg

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn