Gặp ông bố xăm hình vẽ của con trai lên cánh tay

Bố Anderson xăm bức hình do con trai anh, Kai vẽ lần đầu năm cậu lên 4. Từ đó, cứ mỗi năm anh lại chọn 1 hình vẽ của con để xăm lên cánh tay mình. Đã 7 năm trôi qua ...

,hình xăm,xăm cánh tay,xăm hình vẽ của con trai

,hình xăm,xăm cánh tay,xăm hình vẽ của con trai

,hình xăm,xăm cánh tay,xăm hình vẽ của con trai

,hình xăm,xăm cánh tay,xăm hình vẽ của con trai

,hình xăm,xăm cánh tay,xăm hình vẽ của con trai

,hình xăm,xăm cánh tay,xăm hình vẽ của con trai

,hình xăm,xăm cánh tay,xăm hình vẽ của con trai

,hình xăm,xăm cánh tay,xăm hình vẽ của con trai

,hình xăm,xăm cánh tay,xăm hình vẽ của con trai

,hình xăm,xăm cánh tay,xăm hình vẽ của con trai

Cậu bé Kai gần đây còn được tự tay xăm cho bố. Quả là một ông bố tuyệt vời!

Theo Something

Meredith / Ohay.tv