Giải được hết 8 câu đố này, bạn chính là người suy nghĩ bên ngoài chiếc hộp

Bộ não của bạn cần phải được tập luyện mỗi ngày và giải đố chính là một trong những cách luyện tập hữu hiệu nhất. Hãy cùng Ohay trả lời 8 câu đố dưới đây.

1. Hãy nối 9 điểm này lại với nhau bằng 4 đường thẳng.

1. Hãy nối 9 điểm này lại với nhau bằng 4 đường thẳng.,câu đố,suy nghĩ bên ngoài chiếc hộp,tư duy sáng tạo,câu hỏi khó

2. Giờ thì nối 9 điểm này lại với nhau nhưng chỉ được phép dùng 3 đường thẳng.

2. Giờ thì nối 9 điểm này lại với nhau nhưng chỉ được phép dùng 3 đường thẳng.,câu đố,suy nghĩ bên ngoài chiếc hộp,tư duy sáng tạo,câu hỏi khó

3. Bạn chỉ được dùng 6 đường để nối 16 điểm này lại với nhau.

3. Bạn chỉ được dùng 6 đường để nối 16 điểm này lại với nhau.,câu đố,suy nghĩ bên ngoài chiếc hộp,tư duy sáng tạo,câu hỏi khó

4. Điền số từ 1 đến 9 sao cho tổng mỗi cạnh của hình tam giác đều bằng 17.

4. Điền số từ 1 đến 9 sao cho tổng mỗi cạnh của hình tam giác đều bằng 17.,câu đố,suy nghĩ bên ngoài chiếc hộp,tư duy sáng tạo,câu hỏi khó

5. Điền số thích hợp vào ô màu đỏ.

5. Điền số thích hợp vào ô màu đỏ.,câu đố,suy nghĩ bên ngoài chiếc hộp,tư duy sáng tạo,câu hỏi khó

6. Hãy tìm đường từ hình vuông trên cùng đến hình vuông dưới cùng để nhận được một phương trình đúng.

6. Hãy tìm đường từ hình vuông trên cùng đến hình vuông dưới cùng để nhận được một phương trình đúng.,câu đố,suy nghĩ bên ngoài chiếc hộp,tư duy sáng tạo,câu hỏi khó

7. Tìm số tương ứng với mỗi hình, biết rằng tất cả các số cần tìm đều là số nguyên và không bé hơn 1.

7. Tìm số tương ứng với mỗi hình, biết rằng tất cả các số cần tìm đều là số nguyên và không bé hơn 1.,câu đố,suy nghĩ bên ngoài chiếc hộp,tư duy sáng tạo,câu hỏi khó

8. Bạn có thể giải bài toán này không? Hãy điền giá trị đúng vào dấu chấm hỏi.

8. Bạn có thể giải bài toán này không? Hãy điền giá trị đúng vào dấu chấm hỏi.,câu đố,suy nghĩ bên ngoài chiếc hộp,tư duy sáng tạo,câu hỏi khó

Bạn giải được bao nhiêu câu? Bạn có phải là người suy nghĩ bên ngoài chiếc hộp? Nếu bạn "bó tay" thì hãy nhấn vào Trang 2 để xin quyền trợ giúp nhé.

Vẫn Còn, Click để xem tiếp