Giải phẫu học các nhân vật hoạt hình dưới bàn tay họa sĩ

Nhờ Michael Paulus, một họa sĩ đến từ Oregon, chúng ta có thể nhìn thấy những gì bên trong các nhân vật hoạt hình yêu thích. Cùng Ohay xem bộ ảnh giải phẫu học các nhân vật hoạt hình dưới đây nhé.

#1 Pikachu

#1 Pikachu,Giải phẫu học,nhân vật hoạt hình,bộ ảnh giải phẫu học các nhân vật hoạt hình

#2 Tweety Bird

#2 Tweety Bird,Giải phẫu học,nhân vật hoạt hình,bộ ảnh giải phẫu học các nhân vật hoạt hình

#3 Moomintroll

#3 Moomintroll,Giải phẫu học,nhân vật hoạt hình,bộ ảnh giải phẫu học các nhân vật hoạt hình

#4 Blossom

#4 Blossom,Giải phẫu học,nhân vật hoạt hình,bộ ảnh giải phẫu học các nhân vật hoạt hình

#5 Charlie

#5 Charlie,Giải phẫu học,nhân vật hoạt hình,bộ ảnh giải phẫu học các nhân vật hoạt hình

#6 Betty Boop

#6 Betty Boop,Giải phẫu học,nhân vật hoạt hình,bộ ảnh giải phẫu học các nhân vật hoạt hình

#7 Snoopy

#7 Snoopy,Giải phẫu học,nhân vật hoạt hình,bộ ảnh giải phẫu học các nhân vật hoạt hình

#8 Dexter

#8 Dexter,Giải phẫu học,nhân vật hoạt hình,bộ ảnh giải phẫu học các nhân vật hoạt hình

#9 Shmoo

#9 Shmoo,Giải phẫu học,nhân vật hoạt hình,bộ ảnh giải phẫu học các nhân vật hoạt hình

Vẫn Còn, Click để xem tiếp