Nguyễn Đăng Việt 4 năm trước

Giáo dục xưa và nay

Giáo dục xưa: biết thưởng thức cái hay, cái đẹp; biết nghĩa lý đạo đức, Giáo dục ngày nay hoàn toàn chú trọng đến khoa học, kỹ thuật, kinh tế, thương mại, luật pháp mà

Giáo dục xưa: Mục đích giáo dục của người Âu Châu xưa hay người Á Đông cũng là đào tạo cho con người trở nên những người biết ăn, biết nói, biết suy luận; biết thưởng thức cái hay, cái đẹp; biết nghĩa lý đạo đức; biết đường tiếp nhân xử kỷ, trở nên tinh hoa nhân loại=> Như vậy, giáo dục xưa thiếu hẳn vấn đề hướng nghệ, huấn nghệ.

Giáo dục Ngày nay: Ngày nay nền giáo dục đã chuyển hướng hoàn toàn. Giáo dục ngày nay hoàn toàn chú trọng đến khoa học, kỹ thuật, kinh tế, thương mại, luật pháp mà sao nhãng triết lý, văn chương, đạo đức.

Ngày nay người ta huấn luyện khối óc, huấn luyện đôi tay thì rất tài, mà huấn luyện con tim thì quá dở.Nói cách khác, nền giáo dục hiện đại chỉ tạo nên được những chuyên viên, chứ không đào tạo nên được những người có đức hạnh thực sự.Đàng khác, học đường thay vì là những nơi đào luyện tâm hồn, đã trở nên những trung tâm kinh tế, kinh doanh thực sự.Ngày nay ở các trường, người ta thường dạy những điều thực tiễn, thực dụng như sinh ngữ, toán học, khoa học mà quên mất phần đức dục. Môn công dân có dạy cũng là dạy cho lấy lệ.Về văn học thường chỉ học từ chương, thi phú, bút pháp, văn pháp, mà quên hẳn dạy dỗ những nghĩa lý cao xa.

Tóm lại, nền giáo dục hiện tại trên thế giới chỉ có khuynh hướng kỹ thuật và thực dụng mà thôi.

ĐIỂM THIẾU SÓT:

Văn hóa xưa: không dạy dân làm thầy, làm thợ;thiếu hẳn vấn đề hướng nghệ, huấn nghệ, không dạy dân phải làm ăn kinh tế như thế nào?

Văn hóa ngày nay: thì sao nhãng triết lý, văn chương, đạo đức.

Tóm lại văn hóa ngày nay không dạy cho dân " Đạo làm người"

Cho nên những chếch mác dở dang hiện nay có trong xã hội, không qui trách nhiệm nguyên cho chính quyền, cho học đường, mà còn cho những cha mẹ thiếu bổn phận, cho các bậc mệnh danh là lãnh đạo tinh thần mà không hiểu lãnh đạo tinh thần là thế nào; cho những văn nghệ sĩ chuyên khơi thị dục, thị hiếu của quần chúng; cho mỗi một người chúng ta vì đã thiếu sáng suốt, thiếu phán đoán, thiếu học hỏi, thiếu cố gắng.

Về sự hoàn hảo sẽ xây dựng riêng

Mô tả hình ảnh

Bình luận về bài viết này
0 bình luận
Sắp xếp theo:

Đang tải bình luận...