Có mối quan hệ họ hàng nào giữa giao thông ở Ấn Độ và Việt Nam?

Clip do một du học sinh Ấn Độ du học tại Mỹ làm. Anh đã cảm nhận sự khác nhau trong văn hóa giao thông giữa hai quốc gia và hiểu được lý do vì sao tình hình giao thông tại Ấn Độ lại tệ nhất thế giới.

Video bị lỗi, chúng tôi sẽ sớm khắc phục!

Clip do một du học sinh Ấn Độ du học tại Mỹ làm. Anh đã cảm nhận sự khác nhau trong văn hóa giao thông giữa hai quốc gia và hiểu được lý do vì sao tình hình giao thông tại Ấn Độ lại tệ nhất thế giới. Bộ Giao thông Ấn Độ đang phát clip này để kêu gọi người dân thay đổi hình ảnh giao thông của đất nước. Từ clip này các bạn có cảm nghĩ gì về tình hình giao thông tại Việt Nam?

ảnh giao thông,giao thông mỹ,giao thông ấn độ,giao thông việt nam