Giúp đỡ người khác chính là giúp đỡ bản thân mình

Lòng tốt là thứ mà người điếc có thể nghe và người mù có thể thấy được. Trong cuộc sống hãy biết giúp đỡ nhau dù là việc nhỏ nhất khi người khác gặp khó khăn

Video bị lỗi, chúng tôi sẽ sớm khắc phục!

ảnh video cảm động,luật nhân quả,cho đi nhận lại,sống đẹp,sống tốt

Lòng tốt là thứ mà người điếc có thể nghe và người mù có thể thấy được. Trong cuộc sống hãy biết giúp đỡ nhau dù là việc nhỏ nhất khi người khác gặp khó khăn. Biết đâu chừng vào một lúc nào đó bạn sẽ gặp khó khăn và lại có một ai đó tốt bụng giúp đỡ bạn thật lòng. Trên thế giới này người với người sống để yêu nhau mà! Hay yêu thương lẫn nhau nhé các bạn. Đó cũng là một cách để tích đức về sau!