Góc nhỏ Thủ Đô trong mưa

Mưa Hà Nội, Ai đã từng nếm trải?
Thật khó để nhận ra đây là góc nhỏ nào của Thủ Đô phải không?

Nếu bạn đã từng một lần tắm mưa Hà Nội, sẽ chẳng thể bỏ quên những con thuyền sắt 4 bánh chưa kịp về nơi trú ẩn an toàn...

,Mưa Hà Nội

,Mưa Hà Nội

,Mưa Hà Nội

,Mưa Hà Nội

,Mưa Hà Nội

,Mưa Hà Nội

,Mưa Hà Nội

,Mưa Hà Nội

  • Bài liên quan: Mưa Hà Nội,