Hack billboard một tòa nhà chọc trời của Hồng Kông

Những anh chàng liều lĩnh này đã lén trèo lên nóc của một tòa nhà chọc trời ở Hồng Kông, sau đó còn hack hệ thống điều khiển billboard,

1,077
Bình chọn: 0

Những anh chàng liều lĩnh này đã lén trèo lên nóc của một tòa nhà chọc trời ở Hồng Kông, sau đó còn hack hệ thống điều khiển billboard, cùng với dòng chữ "What's up Hong Kong" là một đoạn video quay lại quá trình trèo leo của nhóm này.

Bạn đánh giá bài viết này thế nào? Việc bạn đánh giá bài viết sẽ giúp chúng tôi biết được bài nào thực sự hữu ích.
0
đánh giá tốt