Đây là bài nháp

Hacker Bùi phạm đức mạnh đã hack hàng loạt nick fb của nhiều ca sĩ nổi tiếng và anh đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều người

Hacker Bùi phạm đức mạnh đã hack hàng loạt nick fb của nhiều ca sĩ nổi tiếng và anh đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều người

Hacker Bùi phạm đức mạnh đã hack hàng loạt nick fb của nhiều ca sĩ nổi tiếng và anh đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều người

Hacker Bùi phạm đức mạnh đã hack hàng loạt nick fb của nhiều ca sĩ nổi tiếng và anh đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều người