Hài hước với bộ ảnh chế của lãnh đạo triều tiên Kim Jong Un

Chắc hản các bạn đã quá quen thuộc với cái tên Kim Jong Un. Đây là một bộ ảnh hài hước xuất phát từ chân dung của nhà lãnh đạo này.

Kim Jong Un là một vị lãnh đạo nổi tiếng của triều tiên. Và có lẽ một phần khiến vị lãnh đạo này trở nên nổi tiếng có lẽ là do khuôn mặt với kiểu tóc khá hài hước của ông. Chính vì thế đã có rất nhiều những bức ảnh chế của vị lãnh đạo này. 

,kim jong un,hài hước,ảnh chế

,kim jong un,hài hước,ảnh chế

,kim jong un,hài hước,ảnh chế

,kim jong un,hài hước,ảnh chế

,kim jong un,hài hước,ảnh chế

,kim jong un,hài hước,ảnh chế

,kim jong un,hài hước,ảnh chế

,kim jong un,hài hước,ảnh chế

,kim jong un,hài hước,ảnh chế

,kim jong un,hài hước,ảnh chế

,kim jong un,hài hước,ảnh chế

,kim jong un,hài hước,ảnh chế

,kim jong un,hài hước,ảnh chế

,kim jong un,hài hước,ảnh chế

,kim jong un,hài hước,ảnh chế

,kim jong un,hài hước,ảnh chế

,kim jong un,hài hước,ảnh chế

,kim jong un,hài hước,ảnh chế

,kim jong un,hài hước,ảnh chế

,kim jong un,hài hước,ảnh chế

,kim jong un,hài hước,ảnh chế

,kim jong un,hài hước,ảnh chế

,kim jong un,hài hước,ảnh chế

,kim jong un,hài hước,ảnh chế

,kim jong un,hài hước,ảnh chế

,kim jong un,hài hước,ảnh chế

,kim jong un,hài hước,ảnh chế

Nguồn: Bored Panda

  • Bài liên quan: kim jong un, hài hước, ảnh chế,