Hàng nghìn con chim bay ra từ một cái cây

Hàng nghìn con chim bay ra từ một cái cây trông sẽ như thế nào? Một cảm giác tuyệt vời!

1,678
Bình chọn: 0

Hàng nghìn con chim bay ra từ một cái cây trông sẽ như thế nào? Một cảm giác tuyệt vời!

Bạn đánh giá bài viết này thế nào? Việc bạn đánh giá bài viết sẽ giúp chúng tôi biết được bài nào thực sự hữu ích.
0
đánh giá tốt