Đây là hậu trường đằng sau những thước phim hoành tráng của Hollywood

Để tạo ra được những thước phim ấn tượng cho người xem, đoàn làm phim phải hết sức vất vả từ dựng phim trường đến xử lý hậu kỳ.

Để tạo ra được những thước phim ấn tượng cho người xem, đoàn làm phim phải hết sức vất vả từ dựng phim trường đến xử lý hậu kỳ. Hãy xem những hình ảnh dưới đây để phần nào hiểu được nỗi vất vả của họ.

ảnh Hollywood,kỹ xảo,hậu trường làm phim,xử lý hậu kỳ


ảnh Hollywood,kỹ xảo,hậu trường làm phim,xử lý hậu kỳ


ảnh Hollywood,kỹ xảo,hậu trường làm phim,xử lý hậu kỳ


ảnh Hollywood,kỹ xảo,hậu trường làm phim,xử lý hậu kỳ

ảnh Hollywood,kỹ xảo,hậu trường làm phim,xử lý hậu kỳ

ảnh Hollywood,kỹ xảo,hậu trường làm phim,xử lý hậu kỳ

ảnh Hollywood,kỹ xảo,hậu trường làm phim,xử lý hậu kỳ

ảnh Hollywood,kỹ xảo,hậu trường làm phim,xử lý hậu kỳ


ảnh Hollywood,kỹ xảo,hậu trường làm phim,xử lý hậu kỳ

ảnh Hollywood,kỹ xảo,hậu trường làm phim,xử lý hậu kỳ

ảnh Hollywood,kỹ xảo,hậu trường làm phim,xử lý hậu kỳ

ảnh Hollywood,kỹ xảo,hậu trường làm phim,xử lý hậu kỳ

Thu Hiền (Sưu tầm)