Hãy thôi mơ mộng và bắt đầu hành động

Ai cũng có những ước mơ nhưng có người thì hành động để đạt được nó, còn những người khác lại chỉ đang mơ mộng về những thứ xa xôi.

Ai cũng có những ước mơ nhưng có người thì hành động để đạt được nó, còn những người khác lại chỉ đang mơ mộng về những thứ xa xôi. Hãy đọc câu chuyện sau và cảm nhận mình sẽ phải làm gì với những ước mơ nhé. 

ảnh ước mơ,đạt được ước mơ,thành công,giấc mơ viễn vông

ảnh ước mơ,đạt được ước mơ,thành công,giấc mơ viễn vông

ảnh ước mơ,đạt được ước mơ,thành công,giấc mơ viễn vông

ảnh ước mơ,đạt được ước mơ,thành công,giấc mơ viễn vông

ảnh ước mơ,đạt được ước mơ,thành công,giấc mơ viễn vông

ảnh ước mơ,đạt được ước mơ,thành công,giấc mơ viễn vông

ảnh ước mơ,đạt được ước mơ,thành công,giấc mơ viễn vông

Nguồn: zenpencils.com