Hiện thực xã hội ngày nay qua tranh.

Những bức tranh bóc trần góc khuất của xã hội ngày nay.

,

Điểm bắt đầu của quấy rối.

,

Chính bản thân đang tạo cơ hội cho cái xấu lộng hành. 

,

Nghĩ xem lý do tại sao?

,

Mục đích của từ thiện?

,

Tình và tiền, bên nào nặng hơn?

,

Phân biệt giàu nghèo xuất phát từ đâu?

,

Tại sao phải hùa theo số đông?

,

,

Sức mạnh của đồng tiền?

,

Liệu đây là cách cứu người ngày nay?

,

Có nên giành cả cuộc đời để chạy theo đồng tiền?

,

Đồng tiền đi liền tình dục.

,

Đừng cướp đi sự tự do của con cái.

,

,

Mọi khó khăn đều có thể giải quyết bằng tiền.

,

Sai nhiều sẽ thành đúng.