9 bức hình biếm họa về khoảng cách giàu nghèo khiến bạn ám ảnh

Khoảng cách giàu - nghèo luôn là cái gì đó ám ảnh đối với mỗi quốc gia. Giàu và nghèo là hai thái cực hoàn tách rời nhau. Khoảng cách đó ngày càng xa đến mức mà chúng ta khong thể ngờ tới.

Khoảng cách giàu - nghèo luôn là cái gì đó ám ảnh đối với mỗi quốc gia. Giàu và nghèo là hai thái cực hoàn tách rời nhau. Khoảng cách đó ngày càng xa đến mức mà chúng ta khong thể ngờ tới.

1. Người giàu hoặc vô tình, hoặc cố ý chẳng bao giờ nhìn ra cuộc sống của người nghèo khổảnh giàu nghèo,khoảng  cách giàu nghèo,người giàu,người nghèo,cuộc sống,biếm họa

2. Người giàu kiếm tiền trên sự vất vả và mong ước của người ngèo

ảnh giàu nghèo,khoảng  cách giàu nghèo,người giàu,người nghèo,cuộc sống,biếm họa

3. Những đồng tiền ít ỏi nhất của người nghèo suy cho cùng cũng rơi vào túi người giàuảnh giàu nghèo,khoảng  cách giàu nghèo,người giàu,người nghèo,cuộc sống,biếm họa

4. Sự khác biệt quá lớn giữa người giàu và người nghèo

ảnh giàu nghèo,khoảng  cách giàu nghèo,người giàu,người nghèo,cuộc sống,biếm họa

5. Người nghèo câu cá ở sông, người giàu câu cá ở giỏ của người ngèo


ảnh giàu nghèo,khoảng  cách giàu nghèo,người giàu,người nghèo,cuộc sống,biếm họa

6. Không quan trọng là bao nhiêu người, có tiền thì sẽ có quyền

ảnh giàu nghèo,khoảng  cách giàu nghèo,người giàu,người nghèo,cuộc sống,biếm họa

7. Người giàu hơn có thể đánh bại tất cả những người nghèo hơn họ

ảnh giàu nghèo,khoảng  cách giàu nghèo,người giàu,người nghèo,cuộc sống,biếm họa

8. Một nghịch lý quá chua xót

ảnh giàu nghèo,khoảng  cách giàu nghèo,người giàu,người nghèo,cuộc sống,biếm họa

9. Cùng một xuất phát điểm, nhưng cuộc đua này không hề cân sức

ảnh giàu nghèo,khoảng  cách giàu nghèo,người giàu,người nghèo,cuộc sống,biếm họa