Há hốc miệng vì những hình xăm 3D nhìn như thật

Bạn sẽ phải há hốc miệng khi nhìn những hình xăm này, trên cả tuyệt vời, hình 3D như thật được xăm tinh tế trên da thịt sẽ khiến người xem bị đánh lừa

Người xăm hình là một nghệ nhân, vừa khéo tay lại có óc sáng tạo, thẩm mĩ và trí tưởng tượng tuyệt vời. Còn người được xăm là một tay chịu đau quá giỏi, và sức "lì" trên cả tuyệt vời, đôi khi là nghệ thuật. Cùng xem hình xăm 3D có một không hai này nhé:

1. Xăm ở tay:

ảnh hình xăm,hình xăm 3d,hình xăm như thật

ảnh hình xăm,hình xăm 3d,hình xăm như thật


ảnh hình xăm,hình xăm 3d,hình xăm như thật


2. Xăm ở lưng:

ảnh hình xăm,hình xăm 3d,hình xăm như thật


ảnh hình xăm,hình xăm 3d,hình xăm như thật

3. Xăm ở ngực:

ảnh hình xăm,hình xăm 3d,hình xăm như thật

ảnh hình xăm,hình xăm 3d,hình xăm như thật

ảnh hình xăm,hình xăm 3d,hình xăm như thật


4. Xăm ở bụng:

ảnh hình xăm,hình xăm 3d,hình xăm như thật

5. Xăm ở chân:

ảnh hình xăm,hình xăm 3d,hình xăm như thật

ảnh hình xăm,hình xăm 3d,hình xăm như thật