Hình xăm phác thảo vô cùng ấn tượng của nghệ nhân xăm hình Frank Carrilho

Nghệ sĩ xăm hình người Brazil, Frank Carrilho đã tạo ra những hình xăm phác thảo vô cùng ấn tượng mà thoạt nhìn có vẻ như là một nửa phác thảo và một nửa bản vẽ, chứng minh vẻ đẹp hoàn hảo của sự 'không hoàn hảo'.

,hình xăm ấn tượng,hình xăm đẹp,hình xăm phác thảo,hình xăm,Frank Carrilho

,hình xăm ấn tượng,hình xăm đẹp,hình xăm phác thảo,hình xăm,Frank Carrilho

,hình xăm ấn tượng,hình xăm đẹp,hình xăm phác thảo,hình xăm,Frank Carrilho

,hình xăm ấn tượng,hình xăm đẹp,hình xăm phác thảo,hình xăm,Frank Carrilho

,hình xăm ấn tượng,hình xăm đẹp,hình xăm phác thảo,hình xăm,Frank Carrilho

,hình xăm ấn tượng,hình xăm đẹp,hình xăm phác thảo,hình xăm,Frank Carrilho

,hình xăm ấn tượng,hình xăm đẹp,hình xăm phác thảo,hình xăm,Frank Carrilho

,hình xăm ấn tượng,hình xăm đẹp,hình xăm phác thảo,hình xăm,Frank Carrilho

,hình xăm ấn tượng,hình xăm đẹp,hình xăm phác thảo,hình xăm,Frank Carrilho

,hình xăm ấn tượng,hình xăm đẹp,hình xăm phác thảo,hình xăm,Frank Carrilho

Vẫn Còn, Click để xem tiếp