Hô biến người thật thành nhân vật hoạt hình Disney cực chất

Họa sĩ Joaslin với sự sáng tạo và liên tưởng bậc thầy, đã hô biến hình ảnh người thật thành nhân vật hoạt hình Disney vô cùng dễ thương. Chắc chắn, 26 bức vẽ dưới đây sẽ làm trái tim bạn tan chảy.

1.

1.,nhân vật hoạt hình,hoạt hình disney,sáng tạo

2.

2.,nhân vật hoạt hình,hoạt hình disney,sáng tạo

3.

3.,nhân vật hoạt hình,hoạt hình disney,sáng tạo

4.

4.,nhân vật hoạt hình,hoạt hình disney,sáng tạo

5.

5.,nhân vật hoạt hình,hoạt hình disney,sáng tạo

6.

6.,nhân vật hoạt hình,hoạt hình disney,sáng tạo

7.

7.,nhân vật hoạt hình,hoạt hình disney,sáng tạo

8.

8.,nhân vật hoạt hình,hoạt hình disney,sáng tạo


9.

9.,nhân vật hoạt hình,hoạt hình disney,sáng tạo

10.

10.,nhân vật hoạt hình,hoạt hình disney,sáng tạo

Vẫn Còn, Click để xem tiếp