Học đều và học lệch?

Bức tranh sơn thủy hữu tình mà không sắc nét thì cũng chẳng đẹp. Nhưng một chiếc là vàng rơi tinh tế cũng đủ làm nên một trường phái nghệ thuật.

Tôi yêu ngôi trường của mình,

nhưng tôi chỉ yêu bạn bè và thầy cô ở đó.

Tôi yêu những bài học trên lớp,

nhưng không phải nhưng tiết học ngủ ngồi.

Tôi muốn được học suốt đời,

nhưng không phải những thứ tôi không muốn học.

Tôi muốn được thi đua,

chứ không phải tranh giành điểm số.

Tôi muốn được theo đuổi đam mê bản thân,

chứ không phải theo đuổi chỉ tiêu của người khác.

Tôi muốn làm một phần nhỏ cống hiến cho xã hội,

chứ không muốn kiến thức uyên thâm mà chả làm gì cho xã hội.

Tôi muốn nghiên cứu trước bài học,

mà không phải là soạn bài.

Tôi muốn đến trường để học,

chứ không phải để người ta thấy tôi đi học.

Tôi muốn người ta hỏi tôi hiểu bài chưa,

chứ đừng hỏi tôi học bài chưa.

Tôi muốn một nền giáo dục tự giác, chứ đừng đè giác nữa.

Tôi muốn người ta nhìn vào sản phẩm và quá trình làm nó,

chứ không phải cứ hỏi nó được làm như thế nào ?

Ngoài kia đã đầy rẫy lắm rồi những nhà bác học cái gì cũng biết mà vào chi tiết lại chả biết gì !

Không phải ai sinh ra cũng để làm phi hành gia!

Phi hành gia cũng cần đi vệ sinh vậy ! Ai cũng làm phi hành gia thì ai phát minh ra cái bồn cầu?

Những kẻ học đều chỉ góp phần duy trì xã hội. Xã hội phát triển phải có những người chuyên sâu.

Bức tranh sơn thủy hữu tình mà không sắc nét thì cũng chẳng đẹp. Nhưng một chiếc là vàng rơi tinh tế cũng đủ làm nên một trường phái nghệ thuật.

Hãy lên tiếng, làm gì đó để con em bạn không phải chết vì một nền giáo dục thối nát!

ảnh giáo dục,giáo dục việt nam

  • Bài liên quan: giáo dục, giáo dục việt nam,