Hỏi xoáy đáp xoay: Bạn có giải được hết 14 câu đố hại não này?

Cùng Ohay vận động trí não với những câu hỏi xoáy đáp xoay dưới đây. Bạn có thể giải được hết 14 câu đố hại não này không?

1. Từ tiếng Anh nào trở nên ngắn hơn khi bạn thêm vào hai chữ cái?

1. Từ tiếng Anh nào trở nên ngắn hơn khi bạn thêm vào hai chữ cái?,hỏi xoáy đáp xoay,câu đố hại não,đố mẹo,đố vui,trắc nghiệm vui

2. Thứ gì càng ẩm ướt nó càng lau khô?

2. Thứ gì càng ẩm ướt nó càng lau khô?,hỏi xoáy đáp xoay,câu đố hại não,đố mẹo,đố vui,trắc nghiệm vui

3. Cái gì luôn tới nhưng không bao giờ thực sự đến?

3. Cái gì luôn tới nhưng không bao giờ thực sự đến?,hỏi xoáy đáp xoay,câu đố hại não,đố mẹo,đố vui,trắc nghiệm vui

4. Đọc xuôi, tôi nặng. Đọc ngược, tôi không phải. Tôi là gì?

4. Đọc xuôi, tôi nặng. Đọc ngược, tôi không phải. Tôi là gì?,hỏi xoáy đáp xoay,câu đố hại não,đố mẹo,đố vui,trắc nghiệm vui

5. Cái gì mỏng manh đến nỗi chỉ cần gọi tên nó cũng sẽ phá vỡ nó?

5. Cái gì mỏng manh đến nỗi chỉ cần gọi tên nó cũng sẽ phá vỡ nó?,hỏi xoáy đáp xoay,câu đố hại não,đố mẹo,đố vui,trắc nghiệm vui


6. Thứ gì bạn có thể nắm (catch) nhưng không thể vứt (throw)?

6. Thứ gì bạn có thể nắm (catch) nhưng không thể vứt (throw)?,hỏi xoáy đáp xoay,câu đố hại não,đố mẹo,đố vui,trắc nghiệm vui

7. Cái gì bắt đầu bằng chữ "T", được làm đầy bằng "T" và kết thúc cũng bằng "T"

7. Cái gì bắt đầu bằng chữ "T", được làm đầy bằng "T" và kết thúc cũng bằng "T",hỏi xoáy đáp xoay,câu đố hại não,đố mẹo,đố vui,trắc nghiệm vui

Vẫn Còn, Click để xem tiếp