Hỏi xoáy đáp xoay - Bạn có thể giải được hết 30 câu đố hại não này?

Cùng vận động trí não của bạn với những câu hỏi xoáy đáp xoay dưới đây. Bạn có thể giải được hết 30 câu đố hại não này không?

1. Cái gì lúc lên lúc xuống nhưng không di chuyển?

1. Cái gì lúc lên lúc xuống nhưng không di chuyển?,Hỏi xoáy đáp xoay,câu đố,hại não,đố vui,đố mẹo,trắc nghiệm,trắc nghiệm vui

2. Bạn nên làm gì khi nhìn thấy một người màu xanh lá?

2. Bạn nên làm gì khi nhìn thấy một người màu xanh lá?,Hỏi xoáy đáp xoay,câu đố,hại não,đố vui,đố mẹo,trắc nghiệm,trắc nghiệm vui

3. Cái gì xuất hiện một lần trong một phút, hai lần trong một khoảnh khắc và không bao giờ xuất hiện trong một ngàn năm?

3. Cái gì xuất hiện một lần trong một phút, hai lần trong một khoảnh khắc và không bao giờ xuất hiện trong một ngàn năm?,Hỏi xoáy đáp xoay,câu đố,hại não,đố vui,đố mẹo,trắc nghiệm,trắc nghiệm vui

4. Làm cách nào bạn có thể đặt một cây bút chì trên sàn nhà để không ai có thể nhảy qua nó?

4. Làm cách nào bạn có thể đặt một cây bút chì trên sàn nhà để không ai có thể nhảy qua nó?,Hỏi xoáy đáp xoay,câu đố,hại não,đố vui,đố mẹo,trắc nghiệm,trắc nghiệm vui

5. Trong tháng nào mọi người ngủ ít nhất?

5. Trong tháng nào mọi người ngủ ít nhất?,Hỏi xoáy đáp xoay,câu đố,hại não,đố vui,đố mẹo,trắc nghiệm,trắc nghiệm vui

6. Ngôn ngữ nào người ta nói mà không thốt ra một lời?

6. Ngôn ngữ nào người ta nói mà không thốt ra một lời?,Hỏi xoáy đáp xoay,câu đố,hại não,đố vui,đố mẹo,trắc nghiệm,trắc nghiệm vui

7. Thứ gì không bao giờ có thể đặt trong một cái chảo?

7. Thứ gì không bao giờ có thể đặt trong một cái chảo?,Hỏi xoáy đáp xoay,câu đố,hại não,đố vui,đố mẹo,trắc nghiệm,trắc nghiệm vui

8. Thứ gì biến mất nếu bạn nói tên của nó?

8. Thứ gì biến mất nếu bạn nói tên của nó?,Hỏi xoáy đáp xoay,câu đố,hại não,đố vui,đố mẹo,trắc nghiệm,trắc nghiệm vui

9. Ba bác sĩ nói rằng Robert là em trai họ. Robert nói rằng mình không có anh em. Vậy ai đã nói dối?

9. Ba bác sĩ nói rằng Robert là em trai họ. Robert nói rằng mình không có anh em. Vậy ai đã nói dối?,Hỏi xoáy đáp xoay,câu đố,hại não,đố vui,đố mẹo,trắc nghiệm,trắc nghiệm vui

10. Có 3 chiếc que. Bạn có thể làm ra 4 mà không bẻ gãy chúng?

10. Có 3 chiếc que. Bạn có thể làm ra 4 mà không bẻ gãy chúng?,Hỏi xoáy đáp xoay,câu đố,hại não,đố vui,đố mẹo,trắc nghiệm,trắc nghiệm vui

Vẫn Còn, Click để xem tiếp