thế giới mới
8 tháng trước

Hướng dẫn chơi Guitar #2: đánh giai điệu của bài Lên Đàng.

bài này rất là ngắn nhưng. Phải chăm chỉ luyện tập

Bài này các bạn dựa vào vị trí các nốt trên ngăn đàn ở nài trước mình có nêu để áp dụng và là được.

Mình sẽ cho các bạn bản nhạc Lên Đàng rồi bạn nhìn vào đó đọc nốt và dựa vào nốt trên đàn để đánh. 

Dây 3 (không bấm vào ngăn nào hết) => Dây 2, ngăn 1(3 lần) => Dây 3 (không bấm vào ngăn nào hết) => Dây 3, ngăn 2(3 lần) =>  Dây 3 (không bấm vào ngăn nào hết) => Dây 4, ngăn 2 =>  Dây 4, ngăn 2 => Dây 5, ngăn 3 =>  Dây 4 (không bấm vào ngăn nào hết) => Dây 4, ngăn 2 => Dây 3 (không bấm vào ngăn nào hết) => Dây 4 (không bấm vào ngăn nào hết) (3 lần) => Dây 3 (không bấm vào ngăn nào hết) => Dây 4, ngăn 2 (3 lần) =>  Dây 3 (không bấm vào ngăn nào hết) => Dây 3, ngăn 2 => Dây 3, ngăn 2 => Dây 2, ngăn 1 => Dây 3, ngăn 2 => Dây 3 (không bấm vào ngăn nào hết) => Dây 3 (không bấm vào ngăn nào hết) => Dây 2, ngăn 1(3 lần) => Dây 3 (không bấm vào ngăn nào hết) => Dây 3, ngăn 2(3 lần) =>  Dây 3 (không bấm vào ngăn nào hết) => Dây 4, ngăn 2 =>  Dây 4, ngăn 2 =>  Dây 5, ngăn 3 =>  Dây 4, ngăn 2 => Dây 3 (không bấm vào ngăn nào hết) => Dây 4, ngăn 2 => Dây 3 (không bấm vào ngăn nào hết) (3 lần) => Dây 4, ngăn 2 => Dây 4, ngăn 2 =>  Dây 3 (không bấm vào ngăn nào hết) => Dây 2, ngăn 1 => Dây 2, ngăn 1 =>  Dây 3 (không bấm vào ngăn nào hết) =>  Dây 3 (không bấm vào ngăn nào hết) => Dây 2, ngăn 1 => Dây 1, ngăn 3 =>  Dây 1(không bấm vào ngăn nào hết) => Dây 2, ngăn 1.

các bạn xem và chỉ nhịp điệu lại cho hoàn chỉnh là xong.

Cảm ơn các bạn đã xem. Nếu bài đạt 200 view mik sẽ làm bài mới. 

Bình luận về bài viết này
0 bình luận
Sắp xếp theo:

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn