[ Infographic ] 6700 cây xanh có lợi như thế nào?

Nồng độ bụi giảm 48%, tăng lượng oxy trong không khí 20%... là những lợi ích rất thiết thực của 6700 cây xanh suýt nữa đã bị "triệt tiêu" tại Hà Nội

Nồng độ bụi giảm 48%, tăng lượng oxy trong không khí 20%... là những lợi ích rất thiết thực của 6700 cây xanh suýt nữa đã bị "triệt tiêu" tại Hà Nội

ảnh infographic,cây xanh,6700 cây xanh,lợi ích

Infographic: Chiris Nguyễn