[Infographic] Internet và người Việt Nam

Mạng Internet đang đóng một vai trò then chốt trong việc định hình một thế giới mới, vượt xa sức tưởng tượng và sự hình dung của không chỉ người bình thường mà

Mạng Internet đang đóng một vai trò then chốt trong việc định hình một thế giới mới, vượt xa sức tưởng tượng và sự hình dung của không chỉ người bình thường mà ngay chính những người đã phát minh ra nó. Việt Nam, với tư cách một quốc gia đang hội nhập ngày càng sâu vào sân chơi khu vực và quốc tế, không phải là ngoại lệ trước thực tế này.

Infographic sau sẽ cho bạn một số thông tin vui về internet được người Việt Nam sử dụng. 
ảnh infographic,internet,internet việt nam

theo burbie (Tinhte.vn)