[ Infographic ] Những nguy cơ khiến bạn dễ bị lây bệnh tình dục

Cái giá của việc thử một cái gì đó mới lạ là rất đắt. Sex mà không sử dụng các biện pháp bảo vệ, quan hệ tình dục với nhiều đối tác...

828
Bình chọn: 0

Cái giá của việc thử một cái gì đó mới lạ là rất đắt. Sex mà không sử dụng các biện pháp bảo vệ, quan hệ tình dục với nhiều đối tác... khiến bạn dễ mắc các bệnh lây truyền qua đường tình dục

Những nguy cơ khiến bạn dễ lây bệnh tình dục

Bạn đánh giá bài viết này thế nào? Việc bạn đánh giá bài viết sẽ giúp chúng tôi biết được bài nào thực sự hữu ích.
0
đánh giá tốt