IQ của bạn có đủ sức thử thách với 10 câu đố hại não này?

Hãy thử xem bạn giải được bao nhiêu trong số 10 câu hỏi này nhé!

Câu 1:

Câu 1:,đố vui,câu đố hại não

Hãy viết một số bao gồm cả: 11000, 1100 và 11

Câu 2:

Câu 2:,đố vui,câu đố hại não

Một người đàn ông hơn 100 tuổi vài tháng nhưng chỉ có 25 lần được tổ chức sinh nhật.

Hỏi tại sao?

Câu 3:

Câu 3:,đố vui,câu đố hại não

Làm sao đổ đầy cà phê vào 2 chiếc túi rỗng từ 1 chiếc túi chứa cà phê có cùng kích cỡ?

Câu 4:

Câu 4:,đố vui,câu đố hại não

Có một đàn vịt bay:

1 con bay trước 2 con bay sau

1 con bay sau 2 con bay trước

1 con ở giữa và 3 con thẳng hàng

Hỏi có bao nhiêu con vịt tất cả?

Câu 6:

Câu 6:,đố vui,câu đố hại não

Cậu bé này bao nhiêu tuổi nếu: Lấy tuổi của cậu cộng với chính số đó và cộng thêm một nửa, bạn được số 10

Câu 7:

Câu 7:,đố vui,câu đố hại não

Có 2 người đang ăn mận.

Nếu A cho B 2 quả thì số qua mận của mỗi người bằng nhau. Nếu B cho A  quả thì số quả mận của A gấp đôi số quả mận của B.

Hỏi mỗi người có bao nhiêu quả mận?

Câu 8:

Câu 8:,đố vui,câu đố hại não

Nếu mỗi con chim đậu trên 1 cây thì còn 1 con chim không có chỗ đậu

Nếu 2 con chim đậu trên 1 cây thì có 1 cây khôn có chim đậu. 

Hỏi có bao nhiêu con chim và bao nhiêu cái cây?

Câu 9:

Câu 9:,đố vui,câu đố hại não

Bạn có 130 quả hạch được chia làm 2 phần. Theo đó, 4 lần của phần ít hơn bằng 1/3 số phần nhiều hơn.

Hỏi mỗi phần có bao nhiêu quả?

Câu 10:

Câu 10:,đố vui,câu đố hại não

Có một kẻ đang ẩn nấp để sát hại người cầm súng và bạn hãy tìm xem hắn trốn ở đâu?

Hãy cùng kiểm tra đáp án nào!

  1. Đó là số 12111
  2. Vì ông ấy sinh vào ngày 29/2
  3. Bạn đùm 2 chiếc túi vào nhau và đổ cà phê vào
  4. Vì đó là do ông - bố - cháu cùng đi săn
  5. Có 3 con vịt bay thẳng hàng
  6. 4 tuổi
  7. A có 14 quả mận và B có 10 quả mận
  8. 4 con chim và 3 cái cây
  9. Phần ít có 10 quả và phần còn lại có 120 quả

10.

10.,đố vui,câu đố hại não

  • Bài liên quan: đố vui, câu đố hại não,