TranTuyetHan 4 năm trước

Bạn đã biết về khả năng của photoshop trong chỉnh sửa ảnh người như thế nào ?

Photoshop chỉnh sửa người được sử dụng quá rộng rãi và vô cùng phổ biến hiện nay. Tuy nhiên, bạn đã nghĩ tới việc "Photoshop như chưa từng photoshop" chưa nếu chỉ xem tấm hình sau chỉnh sửa?

Photoshop chỉnh sửa người được sử dụng quá rộng rãi và vô cùng phổ biến hiện nay. Tuy nhiên, bạn đã nghĩ tới việc "Photoshop như chưa từng photoshop" chưa nếu chỉ xem tấm hình sau chỉnh sửa? Dưới đây là hai MV có thể cũng chính là họ khi cây kim cân ít quay hơn!

Tuy nhiên, lần nữa tôi cũng xin nhắc các bạn rằng, khi xưa đừng nghe mà hãy tin bằng mắt mình thấy, nhưng bây giờ các bạn đừng quên rằng thấy cũng đừng nên tin!


Bình luận về bài viết này
0 bình luận
Sắp xếp theo:

Đang tải bình luận...