Bạn đã biết về khả năng của photoshop trong chỉnh sửa ảnh người như thế nào ?

Photoshop chỉnh sửa người được sử dụng quá rộng rãi và vô cùng phổ biến hiện nay. Tuy nhiên, bạn đã nghĩ tới việc "Photoshop như chưa từng photoshop" chưa nếu chỉ xem tấm hình sau chỉnh sửa?

2,956
Bình chọn: 0

Photoshop chỉnh sửa người được sử dụng quá rộng rãi và vô cùng phổ biến hiện nay. Tuy nhiên, bạn đã nghĩ tới việc "Photoshop như chưa từng photoshop" chưa nếu chỉ xem tấm hình sau chỉnh sửa? Dưới đây là hai MV có thể cũng chính là họ khi cây kim cân ít quay hơn!

Tuy nhiên, lần nữa tôi cũng xin nhắc các bạn rằng, khi xưa đừng nghe mà hãy tin bằng mắt mình thấy, nhưng bây giờ các bạn đừng quên rằng thấy cũng đừng nên tin!


Bạn đánh giá bài viết này thế nào? Việc bạn đánh giá bài viết sẽ giúp chúng tôi biết được bài nào thực sự hữu ích.
0
đánh giá tốt