Tuệ Minh
5 năm trước

Khách sạn miễn phí chờ khách trên đỉnh núi 2.500 mét

Chỉ cần đủ sức leo lên đỉnh ngọn núi Foronon del Buinz, Italy cao 2.500 mét, bạn không cần phải lo lắng về chỗ qua đêm

<h2>Chỉ cần đủ sức leo l&ecirc;n đỉnh ngọn n&uacute;i Foronon del Buinz, Italy cao 2.500 m&eacute;t, bạn kh&ocirc;ng cần phải lo lắng về chỗ qua đ&ecirc;m.</h2> <p><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="..https://media.ohay.tv/v1/content/2014/10/mountain-hut-house-1-1413191232_660x0.jpg" alt="Kh&aacute;ch sạn miễn ph&iacute; tr&ecirc;n đỉnh n&uacute;i cao 2500 m&eacute;t" width="660" height="439" /></p> <p style="text-align: center;">Căn nh&agrave; nhỏ l&agrave;m bằng gỗ c&oacute; vị thế tuyệt đẹp để ngắm nh&igrave;n to&agrave;n cảnh d&atilde;y n&uacute;i Julian Alps ở Italy.</p> <p style="text-align: center;"><img src="..https://media.ohay.tv/v1/content/2014/10/mountain-hut-house-6-1413191261_660x0.jpg" alt="Kh&aacute;ch sạn miễn ph&iacute; tr&ecirc;n đỉnh n&uacute;i cao 2500 m&eacute;t" width="660" height="438" /></p> <p style="text-align: center;">Được sự ủy th&aacute;c của gia đ&igrave;nh nh&agrave; leo n&uacute;i qu&aacute; cố Luca Vuerich, người qua đời trong trận lở tuyết năm 2010, kiến tr&uacute;c sư Giovanni Pesamosca đ&atilde; thiết kế căn nh&agrave; gỗ n&agrave;y tr&ecirc;n đỉnh n&uacute;i cao.&nbsp;</p> <p style="text-align: center;"><img src="..https://media.ohay.tv/v1/content/2014/10/mountain-hut-house-8-1413191275_660x0.jpg" alt="Kh&aacute;ch sạn miễn ph&iacute; tr&ecirc;n đỉnh n&uacute;i cao 2500 m&eacute;t" width="660" height="439" /></p> <p style="text-align: center;">Nằm trơ trọi tr&ecirc;n đỉnh n&uacute;i Foronon del Buinz cao hơn 2.500 m&eacute;t, căn nh&agrave; ho&agrave;n to&agrave;n miễn ph&iacute; cho kh&aacute;ch v&atilde;ng lai, nhưng rất hiếm khi c&oacute; người g&otilde; cửa bước v&agrave;o.</p> <p style="text-align: center;"><img src="..https://media.ohay.tv/v1/content/2014/10/mountain-hut-house-10-1413191284_660x0.jpg" alt="Kh&aacute;ch sạn miễn ph&iacute; tr&ecirc;n đỉnh n&uacute;i cao 2500 m&eacute;t" width="660" height="438" /></p> <p style="text-align: center;">Kiến tr&uacute;c sư Giovanni Pesamosca đ&atilde; x&acirc;y dựng căn nh&agrave; nhỏ tr&ecirc;n đường m&ograve;n Ceria-Merlone v&agrave; l&agrave; nơi tr&uacute; ẩn an to&agrave;n cho những người leo n&uacute;i mạo hiểm kể từ khi n&oacute; bắt đầu mở ra v&agrave;o th&aacute;ng 9/2012.</p> <p style="text-align: center;"><img src="..https://media.ohay.tv/v1/content/2014/10/mountain-hut-house-2-1413191302_660x0.jpg" alt="Kh&aacute;ch sạn miễn ph&iacute; tr&ecirc;n đỉnh n&uacute;i cao 2500 m&eacute;t" width="660" height="581" /></p> <p style="text-align: center;">Thiết kế m&aacute;i dốc th&ocirc;ng minh gi&uacute;p tuyết kh&ocirc;ng bị t&iacute;ch tụ l&ecirc;n bề mặt v&agrave;o những ng&agrave;y tuyết rơi d&agrave;y đặc. Đặc biệt cửa ra v&agrave;o nằm hướng Nam gi&uacute;p &aacute;nh nắng mặt trời l&agrave;m tan chảy tuyết trong m&ugrave;a đ&ocirc;ng.&nbsp;</p> <p style="text-align: center;"><img src="..https://media.ohay.tv/v1/content/2014/10/mountain-hut-house-3-1413191310_660x0.jpg" alt="Kh&aacute;ch sạn miễn ph&iacute; tr&ecirc;n đỉnh n&uacute;i cao 2500 m&eacute;t" width="660" height="494" /></p> <p style="text-align: center;">Vị tr&iacute; cao v&agrave; hiểm trở n&ecirc;n vật liệu x&acirc;y dựng đ&atilde; được vận chuyển bằng m&aacute;y bay trực thăng trong suốt 18 chuyến.&nbsp;</p> <p style="text-align: center;"><img src="..https://media.ohay.tv/v1/content/2014/10/mountain-hut-house-9-1413191323_660x0.jpg" alt="Kh&aacute;ch sạn miễn ph&iacute; tr&ecirc;n đỉnh n&uacute;i cao 2500 m&eacute;t" width="660" height="438" /></p> <p style="text-align: center;">Một nh&oacute;m gồm 12 thợ chuy&ecirc;n nghiệp, t&igrave;nh nguyện vi&ecirc;n cứu hộ v&agrave; những người bạn của Luca Vuerich đ&atilde; dựng căn nh&agrave; gỗ 16 m2 trong một ng&agrave;y.&nbsp;</p> <p style="text-align: center;"><img src="..https://media.ohay.tv/v1/content/2014/10/mountain-hut-house-11-1413191337_660x0.jpg" alt="Kh&aacute;ch sạn miễn ph&iacute; tr&ecirc;n đỉnh n&uacute;i cao 2500 m&eacute;t" /></p> <p style="text-align: center;">Nội thất b&ecirc;n trong căn nh&agrave; gỗ v&agrave; những chiếc giường tầng song song nhau.&nbsp;</p> <p style="text-align: center;"><img src="..https://media.ohay.tv/v1/content/2014/10/mountain-hut-house-5-1413191362_660x0.jpg" alt="Kh&aacute;ch sạn miễn ph&iacute; tr&ecirc;n đỉnh n&uacute;i cao 2500 m&eacute;t" width="660" height="495" /></p> <p style="text-align: center;">Tr&ecirc;n d&atilde;y Alps c&ograve;n rất nhiều nh&agrave; nghỉ rải r&aacute;c cho những nh&agrave; leo n&uacute;i ở độ cao thấp hơn, tuy nhi&ecirc;n bạn sẽ phải trả ph&iacute; để ở lại. C&ograve;n căn nh&agrave; gỗ tr&ecirc;n đỉnh n&agrave;y ho&agrave;n to&agrave;n miễn ph&iacute;, chỉ cần bạn đủ sức leo l&ecirc;n độ cao 2.500 m&eacute;t.&nbsp;</p> <p style="text-align: right;"><strong>Tuệ Minh - Ohay Tv - Theo Express</strong></p>

Chủ đề chính: #khách_sạn

Bình luận về bài viết này
0 bình luận
Sắp xếp theo:

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn