Khi các nguyên tố hóa học được nhân cách hóa

Hóa học là một môn học khá khó nhằn ở trường. Với bộ tranh hài hước dưới đây, bạn sẽ nhớ được những đặc điểm chính của một số nguyên tố quan trọng.

Vàng là một trong những nguyên tố bền nhất và gần như không bị ảnh hưởng bởi các chất khác.

Vàng là một trong những nguyên tố bền nhất và gần như không bị ảnh hưởng bởi các chất khác.,nguyên tố hóa học,mẹo học hay,ảnh hài hước,nhân cách hóa,mẹo học hóa

Hydro là nguyên tố phổ biến nhất trong vũ trụ, tạo nên khoảng 75% tổng khối lượng vũ trụ

Hydro là nguyên tố phổ biến nhất trong vũ trụ, tạo nên khoảng 75% tổng khối lượng vũ trụ,nguyên tố hóa học,mẹo học hay,ảnh hài hước,nhân cách hóa,mẹo học hóa

Các vật chất hữu cơ đều có sự xuất hiện của cácbon

Các vật chất hữu cơ đều có sự xuất hiện của cácbon,nguyên tố hóa học,mẹo học hay,ảnh hài hước,nhân cách hóa,mẹo học hóa

Flo là một chất oxy hóa và có hoạt động hóa học mạnh nhất trong tất cả các nguyên tố.

Flo là một chất oxy hóa và có hoạt động hóa học mạnh nhất trong tất cả các nguyên tố.,nguyên tố hóa học,mẹo học hay,ảnh hài hước,nhân cách hóa,mẹo học hóa

Khi natri gặp nước, sẽ xảy ra phản ứng rất mạnh thậm chí có thể gây nổ

Khi natri gặp nước, sẽ xảy ra phản ứng rất mạnh thậm chí có thể gây nổ,nguyên tố hóa học,mẹo học hay,ảnh hài hước,nhân cách hóa,mẹo học hóa

Lưu huỳnh thường được dùng trong phân bón và chế tạo chất nổ. Lưu huỳnh đơn chất không mùi, nhưng ở nhiệt độ thường ta thường ngửi thấy mùi trứng ung - mùi này thực mùi của sulfua hiđrô (H2S

Lưu huỳnh thường được dùng trong phân bón và chế tạo chất nổ. Lưu huỳnh đơn chất không mùi, nhưng ở nhiệt độ thường ta thường ngửi thấy mùi trứng ung - mùi này thực mùi của sulfua hiđrô (H2S,nguyên tố hóa học,mẹo học hay,ảnh hài hước,nhân cách hóa,mẹo học hóa

Neon là một khí hiếm. Nó gần như không phản ứng với bất kỳ chất nào.

Neon là một khí hiếm. Nó gần như không phản ứng với bất kỳ chất nào.,nguyên tố hóa học,mẹo học hay,ảnh hài hước,nhân cách hóa,mẹo học hóa

Ni tơ chiếm khoảng 78,9% thành phần khí quyển của Trái Đất

Ni tơ chiếm khoảng 78,9% thành phần khí quyển của Trái Đất,nguyên tố hóa học,mẹo học hay,ảnh hài hước,nhân cách hóa,mẹo học hóa

Oxy có thể phản ứng với gần như tất cả các nguyên tố.

Oxy có thể phản ứng với gần như tất cả các nguyên tố.,nguyên tố hóa học,mẹo học hay,ảnh hài hước,nhân cách hóa,mẹo học hóa

Thủy ngân là một kim loại nặng nguy hiểm. Nó có thể hòa tan vàng.

Thủy ngân là một kim loại nặng nguy hiểm. Nó có thể hòa tan vàng.,nguyên tố hóa học,mẹo học hay,ảnh hài hước,nhân cách hóa,mẹo học hóa

Nguồn brightsdie